Axios reality

 

Axios Reailty

Hlavní stránka Nabídka služeb Ceník služeb Aktuální nabídka Kontakty

AXIOS Reality - nabídka realitních služeb

Co pro Vás můžeme udělat při prodeji, případně pronájmu?

S naší pomocí můžete prodat nebo pronajmout nemovitý majetek a to nejen v místě naši působnosti, ale i jinde na území ČR. Zajistíme zveřejnění nabídky na nejvíce navštěvovaných internetových serverech:

Sreality     Reality Morava     Reality iDnes

Hyper inzerce      Hyper reality      Real Hit

Realitní agentura AXIOS Reality je členem Asociace realitních kanceláří ČR, je pojištěna a její činnost se řídí Etickým kodexem ARK ČR.

Zajistíme za Vás vyřízení veškerých právních náležitostí souvisejících s prodejem nebo pronájmem bez zprostředkovatelského příplatku a Vy přijdete jen podepsat příslušné dokumenty, jejichž obsah předem s právníkem/notářem připravíme.

Ušetříte si spoustu starostí a ztraceného času při vyřizování formalit, které v rámci provize za Vás vyřídíme. Na platbě provize a podmínkách plnění ZS se s Vámi domluvíme individuálně. V případě exkluzivní ZS zájemce neplatí žádnou provizi..

Při výhradní - exkluzivní zprostředkovatelské smlouvě neplatíte při jejím podpisu a ani v průběhu jejího plnění žádné poplatky.

Pokud se dohodneme na předcházejících rámcových podmínkách, Vaši nemovitost navštívíme, prohlédneme a pořídíme fotodokumentaci.

Co budete potřebovat před uzavřením ZS:
- nabývací doklady (smlouvu kupní, darovací, zápis o dědictví,…) , list vlastnický- výpis z katastru, katastrální mapku nebo snímek katastrální mapy, znalecký posudek o ceně – může být i starší
- jméno, příjmení, datum narození, prodávajících, případně jimi udělenou plnou moc pro osobu za ně jednající (dá se zajistit i později)

Po uzavření zprostředkovatelské smlouvy:
- pořídíme obchodní dokumentaci, potřebné dokumenty pro jednání se zájemci a institucemi
- zavedeme nemovitost do nabídek na internetu, inzerce v realitních časopisech, případně v denním tisku …
- zajistíme aktuální výpis z katastru nemovitostí , snímek katastrální mapy - zajistíme sepsání příslušných smluv s ověřením listin. Podáme návrh na vklad do katastru.

Po třech měsících platnosti ZS, pokud se nemovitost do té doby nepodaří prodat a po dohodě s Vámi, předáme nabídku Vaši nemovitosti také partnerským RK, tedy se její statut změní na neexkluzivní, nebo smlouvu můžete s jednoměsíční výpovědní lhůtou vypovědět.

Bez jakéhokoliv příplatku za zprostředkování Vám můžeme zajistit:
Znalecký posudek o ceně nemovitosti , který budete potřebovat pro přiznání k dani z převodu nemovitostí a kompletní právní služby tedy právníka nebo notáře, který pro Vás sepíše příslušné smlouvy potřebné pro převod vlastnictví/pronájem.

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a zodpovíme všechny Vaše otázky - neváhejte nás kontaktovat.